Kemiske eksperimenter med saltsyre: Fra rensning af metaller til produktion af kunstige ædelstene