Fra fortid til nutid: Bregners betydning gennem historien