Bidetang og sidebidetang i praksis: Eksempler på brug i industrien